Stichting Historisch Charlois

Het fundament onder de activiteiten van onze stichting is de missie ‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst’.
Wie het verleden niet wil vergeten, zal welhaast per definitie een verzameling informatiebronnen moeten aanleggen en op peil moeten houden. Zo beschikt onze stichting over een fotoarchief waarin ruim 42.000 foto's zijn opgenomen, een grote verzameling voorwerpen uit vroeger tijden en een verzameling genealogieŽn van Charloise families.

In de tijd dat het internet nog niet normaal en gewoon werd gevonden, zijn wij gestart met het aanleggen van een boekenverzameling. Aanvankelijk betrof het boeken over de geschiedenis van Charlois, later zijn daar bij gekomen boeken over Rotterdam en de regio.
De verzameling is geleidelijk uitgegroeid tot een kleine bibliotheek, die uitsluitend door onze medewerkers als informatiebron wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij schrijven van artikelen voor ons kwartaaltijdschrift, het organiseren van fototentoonstellingen en het verzorgen van presentaties.
In feite gaat het hier dus om een boekenverzameling die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is.

Gelet op het maatschappelijke belang van onze stichting is besloten de bibliotheek open te stellen voor bezoekers.
Een deel van ons pand, de voormalige Charloische Apotheek aan de Wolphaertsbocht, is in 2015/2016 verbouwd tot openbare bibliotheek en bezoekersruimte. De bezoekersruimte is voorzien van twee computers, zodat onze bezoekers ter plekke ook het internet als informatiebron kunnen gebruiken.

Uitbreiding van de collectie

Uiteraard blijven wij streven naar uitbreiding van onze bibliotheek. Als het financieel haalbaar is, worden er nieuwe titels aangeschaft. Echter, door de financiële beperkingen zijn wij zeer afhankelijk van mensen die mee kunnen helpen aan de verdere uitbouw van de collectie. Bijvoorbeeld ingeval van boedelruiming na een overlijden of het uitdunnen van een privécollectie in verband met een verhuizing.

Graag verzoeken wij u contact met ons op te nemen als u te maken krijgt met een situatie, waarbij afstand van boeken moet worden gedaan. Wij kunnen dan nagaan of er titels bij zijn, die een plaats in onze bibliotheek verdienen.

Contact

Onze contactpersoon voor de bibliotheek is Aad Lührman. Hij is bereikbaar per e-mail bibliotheek@historisch-charlois.nl.


Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Facebook icoon
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Contact
Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Adres:
Wolphaertsbocht 105
3082 AG Rotterdam

Bankrekening:
NL 72 INGB 0651 6424 93

Telefoon:
010-480 66 18

E-mail:
info@historisch-charlois.nl

Openingstijden:
zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
(op feestdagen gesloten)
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Afbeelding voor de layout